manba

ref va out metod parametrlari, ularning farqi, ishlatilishi C#

ref va out metod parametrlari, ularning farqi, ishlatilishi C#

ref va out metod parametrlari, ularning farqi, ishlatilishi C#

ref va out kalit so'zlari yordamida metodga tashqaridan parametr berish mumkin. Metod ichida ref va out yordamida olingan parametrlar ustida bajarilgan amallar metodddan tashqarida bu parametrlarga ta'sir qiladi.

Masalan:
1)

using System;
class Program
{
  static void Main()
  {
    int val = 0;

    Example1(val);
    Console.WriteLine(val);// Natija: 0

    Example2(ref val);
    Console.WriteLine(val); // Endi val o'zgaruvchi qiymati 2

    Example3(out val);
    Console.WriteLine(val); // val= 3
  }

  static void Example1(int value)
  {
    value = 1;
  }

  static void Example2(ref int value)
  {
    value = 2;
  }

  static void Example3(out int value)
  {
    value = 3;
  }
}

Natija:

0
2
3
2)

class OutExample
{
  static void Method(out int myValue)
  {
    myValue = 44;
  }
  static void Main()
  {
    int value;
    Method(out value);// value=44
    Console.WriteLine("value= ",value);
  } 
}

Natija:
Value=44
3)

class RefExample
  {
    static void MethodForRef(ref int qiymat1, ref string name)
    {
      qiymat1 = qiymat1 + 44;
       name += "name is";
    }

    static void Main()
    {
      int val = 1;
      string nameValue = "Mansur";

      MethodForRef(ref val, ref nameValue );
      Console.WriteLine("nameValue =", nameValue);
      Console.WriteLine("val=",val);
    }
  }

Natija:
nameValue = name is Mansur
val = 45

ref va out metod parametrlarining farqi
ref ni ishlatishda doimo o'zgaruvchiga boshlang'ich qiymat berish shart, out da esa shart emas!
4)

namespace TestingRefAndOut
{
  class Animal
  {
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Animal myAnimal = new Animal();
      myAnimal.Name = "Fox"; myAnimal.Age = 2;
      Init(myAnimal);
      Console.WriteLine("1-holat: Name ={0} va Age={1} ",myAnimal.Name,myAnimal.Age);
      Init(ref myAnimal);
      Console.WriteLine("2-holat (Init metodi ref metod argumeti bilan ishlatilganda): Name={0} va Age={1} ",
        myAnimal.Name, myAnimal.Age);
      Console.ReadLine();
    }
    static void Init(Animal animal){
      Animal tempAnimal=new Animal()
      {
        Name = "Tiger", Age=5
      };
      animal = tempAnimal;
    }
    static void Init(ref Animal animal){
      Animal tempAnimal=new Animal()
      {
        Name = "Lion", Age=7
      };
      animal = tempAnimal;
    }
  }
}

Natija:


Manba:


Texnoman Jamoasi - Texnoman foydalanuvchisi

Muallif haqida

Texnoman Jamoasi Internetni rivojlantiramiz!


Qiziq bo‘ladi:


Birinchi bo‘ling!

Iltimos, fikr bildirish uchun saytga kiring yoki ro‘yxatdan o‘ting!