Jahongir997 - Texnoman foydalanuvchisi
Jahongir997 - Texnoman foydalanuvchisi
So‘nggi tashrifi 26-Iyunda


Jahongir997
Jahongir997 #
Maqolaning mazmuni borasdida faqatgina iliq so`zlarnigina aytishim mumkin. Lekin Clean Code konsepsiyasiga amal qilgan holda o`zgaruvchi va classlar nomalansa, nur ustiga a'lo nur bo`lar edi. Misol uchun tublar classini Primes deb nomlansa, tub_sonlar() metodini esa getPrimes() kabi. Ishlaringizga rivoj tilayman.
Jahongir997
Jahongir997 #
Sizning oxirgi keltirgan misolingizdagi 10-qatorga e'tibor qaratadigan bo`lsak, unda j <= n xato beradi. Chunki, massiv elementlari n ta bo`lsa, ularning indeksi 0<=j<=n-1 oraliqda o`zgaradi. n-indeksli element mavjud emas. Eng oxirgi qator, ya'ni massiv elementlari o`sish tartibida joylashtirish uchun yozilgan siklda ham xuddi shu xato mavjud. Bu saralashni qaysi turi ekanligi, natija uchun sarflanadigan vaqt qandayligi, afzallik va kamchiliklari haqida biroz to`xtalib o`tib ketishni maslahat beraman. Umuman olganda, tushunarli, qadamma-qadam, batafsil yozilgan post. Kelajakda yuqoridagi fikrlarni inobatga olasiz degan umiddaman. Post uchun rahmat.