Javohir Developer - Texnoman foydalanuvchisi
Javohir Developer - Texnoman foydalanuvchisi
So‘nggi tashrifi 28-Noyabrda
Xorazm

Java, JavaFX, Android, PHP, C++, Js Junior Competitive Programmer :DJavohir707 Algoritm 29-Noyabr 00:15

Berilgan sonning barcha tub bo'luvchilarini topishning samarali usullaridan biri

Avvalambor Assalomu alaykum. Bu darsimda sizlarni sonning barcha tub bo'luvchilarini topish algoritmi bilan tanishtirmoqchiman.Tub son deb faqat o'ziga va 1 ga bo'linadigan songa aytiladi.Demak boshladik: Berilgan sonni n deb belgilab olamiz. Agarda n soni 2 ga bo'linsa, ekranga 2 ni chiqaramiz va n ni 2 ga bo'lamiz(Bu amal n soni 2 ga bo'linmay qolguncha bajariladi) Keyingi bo'luvchilar albatta toq sonlar bo'ladi. Shuning uchun i=3 dan n…
Javohir707 Algoritm 12-Noyabr 22:25

Berilgan N sonigacha bo'lgan tub sonlarni topishning eng samarali algoritmi

Assalomu alaykum. Bugun sizlarga ajoyib bir algoritmni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu algoritmning nomi Eretasfen G'alviri (ing Eratosthenes sieve, rus решето Эратосфена). Algoritmning asosiy maqsadi 1 dan n (n<10 mln)gacha bo'lgan barcha tub sonlarni topishdir. Avvalambor tub son nimaligini maktabdagi davrimizdan esimizga solib olaylik : Faqat 1 ga va o'ziga bo'linadigan sonlar tub sonlar deyiladi. Demak tushuntirmoqchi bo'lgan algoritmning g'oyasi quyidagicha: 2 dan n gacha…
Javohir707
Javohir707 #
Kichkina xatolik : Algoritmning c++ kodida 4 qatorda prime[n+1]; ni oldida bool xizmatchi so'zi qolib ketgan. Dastur o'sha qatorni bool prime[n+1]; qilib o'zgartirilsa ishlaydi. Xatoliklar uchun uzr !
Javohir707
Javohir707 #
Assalomu alaykum. Tavsiyalaringiz uchun katta raxmat. Keyingi maqolalarimizni imkoni boricha bularga amal qilamiz