SabirovTemurbek - Texnoman foydalanuvchisi
SabirovTemurbek - Texnoman foydalanuvchisi
So‘nggi tashrifi 8-Yanvarda

A’zo :


SabirovTemurbek Algoritm 16-Noyabr 00:45

Birlashmali saralash (Merge Sort)

Birlashmali saralash (Merge Sort) algoritmi asosiy beshta saralash algoritmlari (pufakchali saralash, tezkor saralash va boshqalar) dan biri bo`lib, chiziqli saralash algoritmlaridan farqli ravishda "bo`lib tashla va hukmronlik qil" tipidagi algoritm hisoblanadi. Bu tipdagi algoritmlar katta hajmdagi masalalarni nisbatan kichik bo`lgan va oson yechiladigan qismlarga ajratgan holda bajaradi. Bunday algoritmlar…
SabirovTemurbek
SabirovTemurbek #
3-belgi. Originalligi bilan boshqalaridan ajralib turadi. Barcha dunyo valyutalarida mavjud "chiziqcha" (xalqaro valyuta stabilligi ramzi) ham oziga xos usulda joylashtirilgan. Umumiy dizayn jozibasi bilan o`ziga jalb qiladi. Yozmadan ishlatish uchun osonroq varianti yaratilsa ajoyib bolar edi. Dizaynerga rahmat!
SabirovTemurbek
SabirovTemurbek #
1 9 5 13 3 11 7 15 2 10 6 14 4 12 8 16 Shu eng yomon ko'p amal bajaradigan variant u O(n*logn) da ishlaydi O(n^2) da emas