manba

№13 dars — LVM hajmini o’zgartirish. Barcha LVM buyruqlari

№13 dars — LVM hajmini o’zgartirish. Barcha LVM buyruqlari

Bu maqoladan so'ng siz LVM ni to'liq bilib olishga erishasiz. Albatta bundan boshqa maqolalar ham bo'lishi mumkin, lekin ular unchalik muhim emas(klonlash,..).

LVM haqida «Linuxda, disklarni boshqarish haqida» maqolada tushuntirib o'tdim. Bu eng asosiy maqolalardan biri hisoblanadi. Undan so'ng «LVM – logik disklarni boshqarish(kodlar orqali)» maqolada LVM ni amaliy jihatdan ko'rsatib, to'liq yaratishni tushuntirib o'tdim. Bu maqolada LVM ustida amallar bajaramiz, ya'ni uni kattalashtiramiz va kichiklashtiramiz. Oxirida shu mavzuga oid barcha buyruqlarni sizlarga taqdim etdim. Qolgan ishlarni o'zingiz shu buyruqlar orqali qilishingiz mumkin bo'ladi. Man bu mavzuga qaytmaslikga harakat qilaman, chunki hali ko'rsatadigan narsalar juda ko'p. Demak boshladik…

LogicalVolume(logik tom) xajmini kattalashtirish.

Uning uchun oldin VolumeGroup xajmini kattalashtirish kerak so'ng fayl tizimini o'zgartiramiz. Misol uchun, bizda 15 Gb va ext3 fayl tizimidagi logik tom mavjud, uni 20Gb ga oshiramiz:

1

2

# lvextend -L 20G VolGroup00/lvolhome (yoki lvresize -L +5G VolGroup00/lvolhome)

# resize2fs /dev/VolGroup00/lvolhome

Siz lvresize o'rniga lvextend ni ham ishlatishingiz mumkin.

Agar siz VolumeGroup dagi barcha bo'sh joyni ishlatmoqchi bo'lsangiz:

1# lvextend -l +100%FREE VolGroup00/lvolhome

LogicalVolume(logik tom) xajmini kichiklashtirish.

Fayl tizimi va LogicalVolume ning xajmi bir hil bo'ladi, shuning uchun avval fayl tizimini so'ng tom o'lchami qisqartiriladi. Keyingi harakatlar fayl tizimi turiga bog'liq bo'ladi, fayl tizimining turidan qat'i nazar oldin bu tizimni montirovkadan uzish lozim(otmontirovat). Misol ko'ramiz, 15Gb va fayl tizimi ext3 ko'rinishidagi LV bor. Uni 9Gb ga kamaytiramiz.

1

2

3

# resize2fs /dev/VolGroup00/lvolhome 9G

# lvreduce -L 10G VolGroup00/lvolhome (yoki lvresize -L -5G VolGroup00/lvolhome)

# resize2fs /dev/VolGroup00/lvolhome

LV dan razdelni o'chiramiz.

Dastlab, o'chirilayotgan razdelda mavjud ma'lumotlarni boshqa razdelga ko'chiramiz. O'chirilayotgan razdel sdb1.

1# pvmove /dev/sdb1

Agar siz ma'lumotlarn aniq bir razdelga ko'chirmoqchi bo'lsangiz, 2 argumentga shu 2 chi razdelni ko'rsatasiz.

1# pvmove /dev/sdb1 /dev/sdf1

LV dan fizik tomni o'chiramiz:

1# vgreduce myVg /dev/sdb1

Barcha bo'sh fizik tomlarni o'chiramiz:

1# vgreduce --all vg0

Agar siz razdelni boshqa maqsadda ishlatmoqchi bo'lsangiz, uni LVM dan chiqarib olamiz:

1# pvremove /dev/sdb1

Razdellarni to'liq o'chirish

1dd if=/dev/zero of=/dev/diskname bs=1k count=1

Barcha buyruqlar

VolumeGroup

vgcreate создания группы томов.

vgchange -a y активация группы томов.

vgchange -a n деактивация группы томов.

vgremove удаление группы томом.

vgextend добавление физических томов в группу томов.

vgreduce удаления физических томов.

vgdisplay информацию по группе.

vgexport разрегистрировать группу томов в системе.

vgmerge объединить группы томов.

vgrename переименовать группу томов.

vgs информация о группах томов.

vgscan поиск групп томов.

vgsplit переместить физический том в новую группу томов.

vgck проверить целостность группы томов.

Logical Volume

lvdisplay информацию по созданным логическим томам.

lvcreate -LTTTG -nXXX создание логтческого тома XXX размером TTT.

lvchange изменить атрибуты логического тома.

lvremove удаление логических томов.

lvrename переименовать логический том.

lvextend -LXXG увеличение логических томов.

resize2fs увеличить размер файловой системы.

lvreduce -L-XXG уменьшение логических томов.

lvresize изменить размер логического тома

lvscan список логических томов во всех группах томов.

lvs информация о логическом томе.

lvmdiskscan устройства которые могут быть использованы как физический том.

lvmsadc данные об активности использования LVM.

lvmsar отчёт об активности использования LVM.

Pysical Volume

pvcreate создание в начале диска дескриптор группы томов

pvdisplay информацию по физическим томам.

pvmove передвигаю содержимое с 1 диска на 2

pvremove удалить метку LVM с физического тома.

pvresize изменить размер физического тома.

pvchange атрибуты физического тома.

pvdata информация о физическом томе.

pvs информация о физическом томе.

pvscan список всех физических томов.

Manba:


JONNY - Texnoman foydalanuvchisi

Muallif haqida

JONNY Arduino, Java, C#, Android, Windows, Linux, Debian, Javascript. O'zbekistonni rivojlantiramiz! Dasturlash orqali vatanimizni yangi marralarga olib chiqamiz.


Qiziq bo‘ladi:


Birinchi bo‘ling!

Iltimos, fikr bildirish uchun saytga kiring yoki ro‘yxatdan o‘ting!