yangi

Berilgan N sonigacha bo'lgan tub sonlarni topishning eng samarali algoritmi

Berilgan N sonigacha bo'lgan tub sonlarni topishning eng samarali algoritmi

Assalomu alaykum. Bugun sizlarga ajoyib bir algoritmni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu algoritmning nomi Eretasfen G'alviri (ing Eratosthenes sieve, rus решето Эратосфена). Algoritmning asosiy maqsadi 1 dan n (n<10 mln)gacha bo'lgan barcha tub sonlarni topishdir. Avvalambor tub son nimaligini maktabdagi davrimizdan esimizga solib olaylik : Faqat 1 ga va o'ziga bo'linadigan sonlar tub sonlar deyiladi.
Demak tushuntirmoqchi bo'lgan algoritmning g'oyasi quyidagicha:
2 dan n gacha bo'lgan sonlarda 2 ga bo'linadiganlarni 2 dan tashqari, 3 ga bo'linadiganlarni 3 dan tashqari, 5 ga bo'linadiganlarni 5 dan tashqari. 7 ga bo'linadiganlarni 7 dan tashqari...... sonlarni belgilab olamiz. Qarabsizki belgilanmay qolgan sonlarni tub sonlardir.

Tepada nega aynan 2,3,5,7... ga bo'linadigan sonlarni olganimizga tushunmagan bo'lsangiz hech ham tushkunlikka tushmang. Maqola oxirigacha bilib olasiz.

Keling n = 30 bo'lgandagi holatni bosqichma bosqich ko'rib chiqaylik:

 1. Oldin 2 dan n gacha bo'lgan sonlardan 2 ga bo'linadiganlarni (2 dan tashqari) belgilab olamiz:

 2. Endi esa 3 ga bo'linadiganlarini (3 dan tashqari) :


 3. Bundan keyingi navbatda 5 ga bo'linadiganlarini (5 dan tashqari):


 4. Qarab turganingizdek 7 dan keyingi bo'yalmay qolgan kataklardagi sonlar bo'linadigan boshqa bo'yalmagan kataklar yo'q. Ya'ni 7,11,13,17,19,23,29 ga bo'linadigan boshqa bo'yalmagan kataklar qolmadi.Shuning uchun keyingi bosqichlarda yana bo'yab ko'rsatishga hojat yo'q.

Endi esa nimaga aynan 2,3,5,7... larni bo'lib chiqayotganimga e'tiboringizni qaratsam.Tepadagi 1-bosqichdagi jadvalning 1-katagiga e'tiboringizni qaratsam. Katak bo'yalmagan . O'sha 2 turgan katakni biror a deb belgilab olsak. a+1 dan n gacha barcha 2 ga bo'linadiganlarni belgilab chiqamiz. Buni belgilab bo'lgandan so'ng keyingi (tepadagi 2-bosqich)katakni bo'yalgan yoki bo'yalmaganligini tekshirsak.. U bo'yalmagan.U katakda 3 turibdi. Endi o'sha 3 dan tashqari n gacha barcha 3 ga bo'linadigan sonlarni bo'yab chiqamiz. Yana tepadagi keyingi bosqichga o'tamiz. Endi 4 turgan katakchani tekshirsak u bo'yalgan ekan demak unga e'tibor bermay keyingi katakchaga o'tib ketishimiz kerak. Menimcha bu yerda nima bo'layotganini tushundingiz deb o'ylayman.


Nihoyat algoritmni kompyuter tiliga o'giramiz:Umuman bu algoritmni har xil usullarda dastur holiga keltirish mumkin.

Dastur matni (C++):

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 //funksiya hosil qilamiz 
void tub_sonlar(int n){ 
   // [0..n] gacha bo'lgan boolean tipli massiv hosil qilamiz // massivning barcha qiymatlari true qiymatda bo'ladi. 
   // Dastur oxirida massivdagi true qiymatli indekslar tub sonlar , false qiymatli 
   // indekslar esa tubmas sonlar bo'ladi bool 
   bool prime[n+1]; // massivni tavsiflash  
   memset(prime, true, sizeof(prime)); //massivning barcha qiymatlarini true qilamiz 
   for (int p=2; p*p<=n; p++) { 
    // agar prime[p] ning qiymati o'zgartirilmagan bo'lsa u tub son 
    if (prime[p] == true) { 
      // barcha p ga bo'linadiganlarini false qilamiz. Chunki ular tub bo'lmaydi 
      //tepadagi tushuntirish misoli sifatida bo'yaymiz desak to'g'riroq bo'ladi 
      for (int i=p*2; i<=n; i += p) 
        prime[i] = false; } 
      }  
   // massivdagi qiymati true bo'lgan indekslarni chiqaramiz . Chunki ular tub sonla   r 
  for (int p=2; p<=n; p++) 
    if (prime[p]) cout << p << " "; 
}  
//Asosiy qismi 
int main() {
 //n = 30 sifatida ko'ramiz 
  int n = 30; 
  cout << "Quyidagilar " << n <<" gacha bo'lgan tub sonlar:"<<'\n';
   tub_sonlar(n); 
return 0; 
}


Dastur matni (Java):

//bunda ham huddi c++ dagiday ishlar bajariladi
class tublar{ 
  void tub_sonlar(int n){
     boolean prime[] = new boolean[n+1]; 
     for(int i=0;i<n;i++)
       prime[i] = true; 
    for(int p = 2; p*p <=n; p++){ 
      if(prime[p] == true){ 
         for(int i = p*2; i <= n; i += p) prime[i] = false; 
       } 
    } 
  for(int i = 2; i <= n; i++){ 
  if(prime[i] == true) 
  System.out.print(i + " ");
   }
 } 
public static void main(String args[]){ 
 int n = 30; 
 tublar g = new tublar(); 
 g.tub_sonlar(n); 
  } 
}

Dasturning ishlashi : O(n*log(log(n)))

Bilimingizni mustahkamlash uchun quyidagi masalani ishlashingiz mumkin: Masala

Menimcha algoritmni yaxshi tushuntira oldim deb o'ylayman.Kimgadir bu bilan foydam teggan bo'lsa men bundan xursandman. Agarda maqolada tushunmovchiliklar yoki xatoliklar bo'lsa bemalol maqolaning izohlar qismiga yoki Junior_coder ga murojaat qilishingiz mumkin. Zero "Qiyin narsa yo'q, Qiyin tushuntirish bor xolos"
Foydalanilgan manbalar : algo.ubtuit.uz
geeksforgeeks wikipedia


 Javohir Developer - Texnoman foydalanuvchisi

Muallif haqida

Javohir Developer Java, JavaFX, Android, PHP, C++, Js Junior Competitive Programmer :D


Qiziq bo‘ladi:


Fikrlar 4

Jahongir997
Jahongir997
Maqolaning mazmuni borasdida faqatgina iliq so`zlarnigina aytishim mumkin. Lekin Clean Code konsepsiyasiga amal qilgan holda o`zgaruvchi va classlar nomalansa, nur ustiga a'lo nur bo`lar edi. Misol uchun tublar classini Primes deb nomlansa, tub_sonlar() metodini esa getPrimes() kabi. Ishlaringizga rivoj tilayman.
Javohir707
Javohir707
Assalomu alaykum. Tavsiyalaringiz uchun katta raxmat. Keyingi maqolalarimizni imkoni boricha bularga amal qilamiz
Javohir707
Javohir707
Kichkina xatolik : Algoritmning c++ kodida 4 qatorda prime[n+1]; ni oldida bool xizmatchi so'zi qolib ketgan. Dastur o'sha qatorni bool prime[n+1]; qilib o'zgartirilsa ishlaydi. Xatoliklar uchun uzr !
texnoman
texnoman
Maqola tahrirlandi!
Iltimos, fikr bildirish uchun saytga kiring yoki ro‘yxatdan o‘ting!